EGEUS Geodezja i Nieruchomości
NIERUCHOMOŚCI
 
NASZE USŁUGI
 
KONTAKT
NAPISZ DO NAS


Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w następujących zakresach:

Geodezja i kartografia:
- sporządzenie mapy do celów projektowych
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
- aktualizacja mapy zasadniczej w zakresie (S+U+E+W)

- tyczenie fundamentów domów jednorodzinnych i hal
- tyczenie sieci uzbrojenia terenu (sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, itp.)
- pomiary i obliczanie objętości mas ziemnych, lub dowolnych materiałów sypkich
- pomiary inwentaryzacyjne jezdni podsuwnicowych
- geodezyjna obsługa inwestycji

- podziały i scalenia nieruchomości:
  sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości
  sporządzenie projektu scalenia i podziału nieruchomości
- rozgraniczenie nieruchomości
- ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
- wznowienia znaków granicznych
- wyznaczenie punktów granicznych
- sporządzenie innej mapy do celów prawnych
- aktualizacja mapy ewidencyjnej
- badanie stanu prawnego nieruchomości

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:
- pośrednictwo w kupnie, sprzedaży, najmie różnego rodzaju nieruchomości
  (domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, działek budowlanych, przemysłowych
  i rekreacyjnych, oraz nieruchomości rolnych)
- pomoc w uzyskaniu kredytów i pożyczek hipotecznych
- pomoc w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości

www.egeus.biz  •  © EGEUS 2011-2023  •  Powered by Virgo API